Thành phố Hồ Chí Minh Vietnam

Best Leisure Activities in HCMC

  • X-Rock Climbing có hai cơ sở leo núi. Trung tâm nằm tại quận 3 có tường leo cao 16 mét, với một đoạn khó gồm 3,75 mét dốc ngược. Trung tâm tại quận 2 có tường cao đến 26 mét. Ở đây, có 9 đường leo dành cho đủ mọi trình độ.