Cần Thơ Vietnam

  • Chủ nhân Café Bar Eden được quyền sở hữu quán như là một phần chiến công của cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. Ngày nay, chính những đoàn khách nước ngoài khiến quán đêm đêm trở nên đông đúc. Eden là điểm tập kết của tất cả du khách nước ngoài, từ "Tây ba lô" cho đến khách du lịch thông thường.