Côn Đảo Vietnam

bảo tàng nhiều nhất ở Côn Đảo

 • Trại giam Phú An

  Trong suốt thời gian hoạt động từ 1968-1973, trại giam Phú An - trước hiệp định Paris, được gọi là Trại giam 6 - đã nổi tiếng trong thời chiến, vì cầm giữ những nhà yêu nước và tính thô bạo. Trại tương đối nhỏ với hai hàng gồm mười phòng và bốn ô, trại tù Phú An được xem ...

 • Trại tù Phú Sơn

  Sát ngay bên nhà tù Phú Hải, trại tù Phú Sơn có cùng kiểu xây dựng, nhưng có nhiều phòng biệt giam cá nhân hơn, ngược những phòng giam rộng của nhà tù Phú Hải. Bên trong các chuồng cọp khét tiếng, các tù nhân bị xiềng xích và tra tấn bởi những tên cai ngục bên trên. Những tên ...

 • Bảo tàng Cách mạng

  Được xây dựng trên diện tích 20.940m2, bảo tàng Cách mạng Côn Đảo bao gồm: phòng trưng bày; kho hiện vật và kho phục chế tư liệu hiện vật; hội trường; khu làm việc và các công trình phụ trợ khác. Đến thăm bảo tàng, du khách có thể hình dung được phần nào những câu chuyện khủng khiếp thời ...

 • Trại giam Phú Bình

  Nổi tiếng là nhà tù chuồng cọp kiểu Mỹ, trại ban đầu được gọi là trại 7 trước khi có hiệp định Paris. Trại gồm 9630 phòng biệt giam và 504 chuồng cọp. Trại tù Phú Bình là nơi diễn ra những hình phạt ghê rợn nhất lịch sử Việt Nam.