Đà Nẵng Vietnam

Món Ấn Độ nhiều nhất ở Đà Nẵng

  • Nhà hàng Mumtaz

    Nghiền cà ri? Thế thì đã đến lúc ăn món Ấn thôi. Bạn gái tôi rủ rê. Đây là nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn miền nam Ấn chính hiệu tại Việt Nam. Nhà hàng Mumtaz có một nhà hàng tại Đà Nẵng và hai nhà hàng với thực đơn phong phú hơn tại thành phố Hồ Chí ...