Hà Nội Vietnam

Vegetarian Restaurants in Hanoi

món chay nhiều nhất ở Hà Nội

  • Cơm chay Hà Thành

    Là nhà hàng chuyên phục những con nhà Phật, Cơm Chay Hà Thành nổi tiếng với những món ăn chay có hình dáng như tôm, gà, bò...