Toàn cảnh 360 độ

Propaganda Art

Trong khi hầu hết áp phích tuyên truyền được bày bán tại khu Phố Cổ là tác phẩm sao chép (đồ chính gốc sẽ dốc cạn hầu bao của người mua nhưng chẳng có gì bảo đảm độ xác thực sản phẩm), thì kiểu tranh Xô Viết và màu sắc sặc sỡ của các cuộc vận động theo kiểu xã hội cổ điển mô tả mọi thứ cách rõ rệt từ y tế cộng đồng cho đến chũ nghĩa yêu nước thời kỳ chiến tranh chống Mỹ.

hàng lưu niệm, mua sắm, Hà Nội

Mách nhỏ:
Giống như tên cửa hàng, cửa hàng Old Propaganda Poster tại 110, Hàng Bạc có nhiều áp phích tuyên truyền, dù độ tuổi thực của những áp phích bao nhiêu, khách cũng dễ dàng đoán được.
Phản hồi
Họ tên:
Email:
Phản hồi:
Chưa có phản hồi được chấp nhận
Thông tin hữu ích
Chưa được đánh giá
Hạng mục:
Đánh dấu với:
  • fashion
  • Tranh cổ động
  • arts