Hội An Vietnam

chùa nhiều nhất ở Hội An

  • Chùa Chúc Thánh

    Đây là ngôi chùa xưa nhất Hội An. Đường vào chùa chỉ là con đường mòn. Do thiền sư Minh Hải, người Trung Hoa xây dựng năm 1671, chùa là nơi lưu giữ nhiều tác phẩm thờ tự cổ và có giá trị, trong đó có chuông bằng đá 200 năm tuổi. Chùa Chúc Thánh hay Tổ Đình Chúc Thánh ...

  • Chùa Phước Lâm

    Điển hình trong thiết kế, chùa Phước Lâm nổi tiếng vì thiền sư Ân Triêm là vị cao tăng người địa phương cũng là người hoằng hóa đạo Phật và trường phái thiền Chúc Thánh tại miền Trung. Tương truyền, khi anh em của ngài bị gọi đi quên dịch, ngài tình nguyện thế chỗ họ. Trên đường trở về, ...