Huế Vietnam

bảo tàng nhiều nhất ở Huế

  • Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

    Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế nằm trong điện Long An, được thành lập năm 1923 với tên gọi ban đầu là Musée Khải Định (Bảo tàng Khải Định). Nhờ hoạt động của các nhà khoa học Pháp và Việt, các cổ vật của người Việt và người Chàm được liên tục cập nhật và đem về trưng bày ...

  • Khu phi quân sự (DMZ)

    Khu phi quân sự Việt Nam, thường được người nước ngoài gọi tắt là V-DMZ, là khu phi quân sự được lập ra theo Nghị định Genève, 1954, nằm giữa hai miền Nam và Bắc Việt Nam. Trong suốt thời gian chiến tranh chống Mỹ, tại đây đã diễn ra những trận đánh ác liệt. Ngày nay, vùng V-DMZ ngày ...