Huế Vietnam

Đền nhiều nhất ở Huế

  • Văn miếu Huế

    Văn Miếu Huế do vua Gia Long, triều Nguyễn xây dựng năm 1808. Văn Miếu bao gồm 20 công trình kiến trúc khác nhau, thờ Khổng Tử như các văn miến khác tại Đại Thành Môn nằm ngay lối đi chính. Văn miếu Huế cũng có 32 bia tôn vinh 293 vị tiến sĩ triều Nguyễn. Rất tiếc, Văn Miếu ...

  • Điện Hòn Chén

    Điện Hòn Chén là một trong những di tích gắn liền với nhiều giai thoại nhất. Ban đầu điện là nơi người Chàm thờ thần Napogar, tiếp theo người Việt thờ bà dưới tên gọi Thánh Mẫu Thiên Y Ya Na. Điện Hòn Chén tọa lạc trên núi Ngọc Trản, thuộc làng Ngọc Hồ, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà. ...