Huế Vietnam

nhà thờ nhiều nhất ở Huế

  • Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

    Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được xây dựng năm 1952 và hoàn thành năm 1962, theo thiết kế kết hợp kiến trúc Pháp với đường nét Đông phương. Bàn thờ chính giữa làm từ đá cẩm thạch được khai thác từ Ngũ Hành Sơn với kích thước 3,6 x 1,2 x 0,29m. Nhìn từ xa, nhà thờ Đức ...