Kê Gà Vietnam

kiến trúc nhiều nhất ở Kê Gà

  • Hải đăng Kê Gà

    Hải đăng Kê Gà - hay là Khe Gà - hiện là ngọn hải đăng cao và cổ xưa nhất Việt Nam được chính quyền thực dân Pháp xây dựng từ năm 1897 đến 1899, toàn bộ bằng đá. Tháp đèn có hình bát giác, cao 66m so với mực nước biển, riêng phần thân tháp là 41m, đường kính ...