Long Hải Vietnam

Đền nhiều nhất ở Long Hải

  • Khu di tích lịch sử Dinh Cô

    Theo truyền thuyết, một trinh nữ tên Lê Thị Hồng, quê ở Bình Đình, trong một lần ra biển, cô gặp nạn tại Hòn Hang, tức Dinh Cô bây giờ. Dân làng thương tiếc, đem chôn cô, rồi cho lập miếu thờ. Ngày nay, ngôi chùa trong Dinh Cô là nơi dân địa phương tìm đến tỏ lòng kính trọng ...