Nha Trang Vietnam

bảo tàng nhiều nhất ở Nha Trang

  • Bảo tàng Yersin

    Đây là bảo tàng để tôn vinh nhà khoa học Alexandre Yersin vì những công lao ông đóng góp cho thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, trong việc tìm ra vi rút gây bệnh dịch hạch. Bảo tàng trưng bày dụng cụ thí nghiệm, thư viện và thư cá nhân ông gửi cho mẹ ông. Yersin lập ...

  • Viện Hải Dương Học

    Tiền thân của Viện Hải Dương học là Sở Nghề Cá Đông Dương thành lập năm 1922. Viện Bảo tàng Hải dương học lưu giữ khoảng 20.000 mẫu vật của hơn 4.000 loài sinh vật biển và động thực vật trong các ao, hồ nước ngọt. Tham quan viện, du khách sẽ choáng ngợp trước đủ mọi loài sinh vật ...