Nha Trang Vietnam

chợ nhiều nhất ở Nha Trang

  • Chợ Đầm và chợ Xóm Mới

    Chợ Đầm là chợ trung tâm và lớn nhất của thành phố biển Nha Trang và cũng là biểu tượng thương mại của thành phố biển này. Trong khi đó chợ Xóm Mới tuy nhỏ hơn và và không có tuổi đời lâu như chợ Đầm. Mua sắm tại hai chợ nổi tiếng tại Nha Trang, du khách có thể ...