Phan Thiết Vietnam

Đền nhiều nhất ở Phan Thiết

  • Dinh Vạn Thủy Tú

    Dinh Vạn Thủy Tú được xây năm 1762 để thờ cá ông - tức cá voi - được ngư dân tin là cứu thuyền gặp nạn những khi gặp bão. Điểm thu hút khách du lịch chính là bộ xương cá ông dài 22m được cho là lớn nhất Đông Nam Á. Tục thờ cá ông vẫn còn kéo dài ...