Phan Thiết Vietnam

Phan Thiet /Mui Ne Tours

  • Có thể việc đi du lịch khám phá một mình không phải là vấn đề đối với một vài du khách, tuy nhiên có người đồng hành sành sõi và tận tình vẫn là lời đề nghị khôn ngoan. Người đó là ông Bình. Là một hướng dẫn viên thân thiện, nói tiếng Anh cực tốt, và đi du lịch nhiều nơi ...