Sapa Vietnam

hàng lưu niệm nhiều nhất ở Sapa

  • Hàng dệt

    Du khách muốn mua sản phẩm địa phương có thể mua các mặt hàng may mặc được khâu tay trên các con phố tại thị trấn do các phụ nữ H'Mông và Dao Đỏ bày bán từ túi xách cho đến mùng, mền... Ngoài ra, du khách có thể vào các cửa hàng quần áo trên đường Cầu Mây để ...