Thành phố Hồ Chí Minh Vietnam

Du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đông dân nhất, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam. Trải qua nhiều lần đổi tên, thành phố mang tên Hồ Chủ Tịch, người cha già dân tộc Việt Nam, từ sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất.

Trải qua nhiều thời kỳ phát triển của lịch sử, Sài Gòn – Gia Định dần chiếm ưu thế và trở thành trọng điểm của cả khu vực miền Nam. Sau khi chiếm được Sài Gòn, người Pháp đã cho quy hoạch thành phố theo mô hình đô thị Châu Âu. Ngày nay, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trực thuộc trung ương gồm 19 quận và 5 huyện với dân số khoảng tám triệu người. Tuy nhiên, những quy hoạch gần đây đã không theo kịp đà phát triển của thành phố, khiến giao thông và lụt lội là vấn đề mà người dân sinh sống tại đây phải đối mặt hàng ngày.

Nằm trong vùng nhiệt đới xavan, Thành phố Hồ Chí Mình có nhiệt độ cao đều trong năm và hai mùa mưa – khô rõ rệt. Nhiệt độ trung bình 27 °C, cao nhất lên tới 40 °C, thấp nhất xuống 13,8 °C. Hàng năm, thành phố có 330 ngày nhiệt độ trung bình 25 tới 28 °C.

Nếu Hà Nội là thủ đô chính trị thì thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm tài chính của cả nước. Tp HCM cũng là nơi có trung tâm giao dịch chứng khoán đầu tiên của Việt Nam.

Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh còn là điểm đến không thể bỏ qua đối với nhiều khách du lịch trong và ngoài nước nhờ văn hóa ẩm thực Sài Gòn phong phú với vô số những địa điểm ăn uống hấp dẫn - hầu như không trào lưu ẩm thực quan trọng nào trên thế giới lại không xuất hiện tại thành phố, nhờ số lượng nhiều di tích, danh lam thắng cảnh, và còn vì thành phố là một trong những trung tâm giải trí, văn hóa phát triển nhất Việt Nam.

 

<p>Văn h&oacute;a ẩm thực S&agrave;i G&ograve;n được v&iacute; như một nồi s&uacute;p thập cẩm, nơi hội tụ v&agrave; giao thoa nhiều luồng văn h&oacute;a Đ&ocirc;ng-T&acirc;y, cổ xưa truyền thống v&agrave; hiện đại. S&agrave;i G&ograve;n l&agrave; một trong số &iacute;t những th&agrave;nh phố Ch&acirc;u &Aacute; được mệnh danh l&agrave; th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng "ngủ". Từ s&aacute;ng tinh mơ đến tối mịt d&ugrave; trong hang c&ugrave;ng ng&otilde; hẻm cuộc sống vẫn nhộn nhịp, rộn r&atilde; những thanh &acirc;m của người mua, kẻ b&aacute;n. s&agrave;i G&ograve;n hơn 300 năm tuổi, c&aacute;i tuổi &ldquo;th&agrave;nh phố t&ocirc;i rất trẻ&rdquo; trong diện mạo trẻ trung, năng động v&agrave; ph&aacute;t triển nhanh ch&oacute;ng.</p>
<p>&nbsp;Ẩm thực S&agrave;i G&ograve;n gọi cho đ&uacute;ng th&igrave; phải bao gồm cả ẩm thực Nam Bộ, bởi S&agrave;i G&ograve;n l&agrave; cửa ng&otilde; của Bắc-Nam -Đ&ocirc;ng &ndash;T&acirc;y, tiếp nhận phong c&aacute;ch ẩm thực của tứ xứ. Tuy nhi&ecirc;n, S&agrave;i G&ograve;n vẫn giữ một n&eacute;t ri&ecirc;ng, h&agrave;o ph&oacute;ng, s&ocirc;i động v&agrave; lộng lẫy kh&aacute;c hẳn với sự trầm tư, thanh tao, nho nh&atilde; v&agrave; cổ k&iacute;nh của người Bắc hay c&aacute;i dặt d&egrave;, chu đ&aacute;o, lo xa của người miền Trung. S&agrave;i G&ograve;n ki&ecirc;u h&atilde;nh l&agrave; thế.</p>
<p>H&ograve;n ngọc Viễn Đ&ocirc;ng l&agrave; nơi trộn lẫn nhiều nền văn h&oacute;a ẩm thực Hoa, Nga, Ấn, Ph&aacute;p, Mỹ, Nhật, H&agrave;n, &Yacute;, v..v.. Du kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i khi dừng ch&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n đều c&oacute; thể th&otilde;a m&atilde;n hương vị ẩm thực của m&igrave;nh bởi ở xứ sở gi&agrave;u c&oacute; n&agrave;y, kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; l&agrave; kh&ocirc;ng t&igrave;m thấy. C&oacute; người cho rằng sự mở rộng văn h&oacute;a ẩm thực n&agrave;y v&ocirc; t&igrave;nh biến văn h&oacute;a S&agrave;i G&ograve;n th&agrave;nh thứ văn h&oacute;a tạp nham v&agrave; lai căng. Thực ra, nếu mở l&ograve;ng hơn, người ta sẽ thấy sự mở rộng đ&oacute; kh&ocirc;ng l&agrave;m mất đi c&aacute;i truyền thống văn h&oacute;a l&acirc;u đời của người d&acirc;n Nam Bộ-S&agrave;i G&ograve;n. Người ta c&oacute; thể dễ d&agrave;ng bắt gặp cảnh c&aacute;c &ocirc;ng T&acirc;y b&agrave; Đầm cầm đũa ngồi ăn phở H&agrave; Nội m&agrave; tấm tắc khen m&oacute;n qu&agrave; đất bắc hay v&agrave;i anh bạn Hoa muốn t&igrave;m hiểu n&eacute;t Cố Đ&ocirc; giữa l&ograve;ng S&agrave;i G&ograve;n m&agrave; thưởng thức B&aacute;nh kho&aacute;i, b&uacute;n b&ograve; Huế. V&agrave; những m&oacute;n như nem tr&eacute; Huế, m&igrave; Quảng, cao lầu Hội An, canh chua, canh c&aacute; tộ, c&aacute; l&oacute;c, lẩu mắm Ch&acirc;u Đốc của người Nam Bộ, hủ tiếu đất Mỹ Tho, nấm tr&agrave;m Ph&uacute; Quốc dần trở th&agrave;nh qu&agrave; của kh&aacute;ch mời nhau thưởng ngoạn.</p>
<p>Việt Nam.</p>
<p>&nbsp;</p>