Thành phố Hồ Chí Minh Vietnam

Italian Restaurants in HCMC

món ý nhiều nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh

  • La Hostaria

    La Hostaria trong tiếng Ý có nghĩa là một kiểu quán rượu rất phổ biến trong thời kỳ Trung Cổ. Các quán này không chỉ phục vụ đồ ăn mà còn cung cấp nơi nghỉ trọ cho các khách lữ hành, và có lẽ vì thế mà La Hostaria cũng được thiết kế rất độc đáo. Tại La Hostaria, thực ...