Thành phố Hồ Chí Minh Vietnam

Temples in HCMC

Đền nhiều nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh

  • Đền Hindu Mariamman

    Với mặt tiền màu sắc rực rỡ nổi bật so với các ngôi nhà xung quanh, ngôi đền Hindu Mariamman dường như thuộc về một thế giới khác. Bên trong nhà thờ, khung cảnh trang nghiêm thoang thoảng mùi trầm. Nhà thờ được đặt tên theo thánh nữ Mariamman, vị thánh được thờ phụng vì có phép màu chữa các ...