Vietnam's top things to see and do

Best Restaurants in Vietnam: Where/What to Eat?

  • Kỳ 2: Món ăn chơi và món chính Tiếp nối kỳ 1 của loạt bài đặc sản thu hút khách du lịch, tôi xin giới thiệu thêm những món ăn trong bữa chính mà du khách nước ngoài ưa thích. Nhớ rằng nước mắm phải luôn được cân nhắc trước khi thêm vào món ăn. Dù cho chúng có thể kết hợp hoàn hảo với nhau nhưng bạn sẽ không muốn phá vỡ khát khao thưởng thức m ...