Vũng Tàu Vietnam

bảo tàng nhiều nhất ở Vũng Tàu

  • Bảo tàng tư nhân vũ khí cổ

    Chủ nhân bảo tàng, ông Robert Taylor mất 7 năm để có giấy phép lập bảo tàng tư nhân về vũ khí cổ ngay dưới chân ngọn hải đăng. Bảo tàng có diện tích 1.500m², trưng bày 1.200 cây súng, 1.000 cây gươm, 500 ma-nơ-canh trong những bộ quân phục, quân trang của quân đội các nước ở vào các ...